Строителна фирма Makbuild11

„МАКБИЛД 11“ ЕООД е строително-инвестиционно дружество, чиято дейност обхваща всички процеси – от проучване, инвестиция, проектиране, строителство до продажби на недвижими имоти.

Постоянен стремеж на фирмата е бързо да се адаптира към динамично променящите се условия на пазара за недвижими имоти и да предлага адекватни решения за нуждите на нейните партньори и  клиенти.

Приоритет на фирмата ни са

Модерни и практични архитектурни проекти
Строителство със съвременни и качествени материали
Прилагане на нови доказали се технологии
Спазване на на всички нормативни изисквания и стандарти
Стриктно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти
Удовлетвореност на нашите клиенти от получения продукт

Нашият екип

Екипът, стоящ в основата на дружеството, е съставен от професионалисти с дългогодишен опит. Този висококвалифициран екип е една от предпоставките за успешното развитие на дейността ни, тъй като дълготрайните отношения, базирани на професионализъм и лоялност, са гаранция за успех и стабилен напредък.

Мисия и цели

непрекъснато развитие и усъвършенстване в областта на строителството, чрез въвеждане на иновационни строителни решения и технологии;
запазване и увеличаване удовлетвореността на клиентите;
опазване околната среда и грижи за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите.
Мисията на фирмата ни е да удовлетворяваме във възможно най-восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, като пренасяме най-новите световни технологии до тях и да им предлагаме ефективни и икономични решения.
Политика за поверителностС Помощта на iniWebTech
checkcheckmark-circle